Skip to Content

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΣΠΕ 1/2017 ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ- ΜΕΛΗ ΤΗΣ:ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
21 Απριλίου 2017 // Χρυσόγελος Μανώλης // Ανακοινώσεις Α.Σ.Π.Ε. Εμφανίσεις: 1717
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρ. Πρωτ. 335

Αθήνα, 21/4/2017

Προς

όλες τις Πολυτεκνικές Οργανώσεις-

Μέλη της ΑΣΠΕ

Εγκύκλιος αρ. 1 / 2017

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή στο διάλογο για τη Συνταγματική αναθεώρηση

Αγαπητοί Συνάδελφοι, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ και ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ.

Για το προκείμενο θέμα, σάς γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1 α. Τελευταία ήρθε στο επίκεντρο της επικαιρότητας το ζήτημα της αναθεωρήσεως του Συντάγματος και γι’ αυτό συγκροτήθηκε 6μελής Επιτροπή «ειδικών εμπειρογνωμόνων».

Η συσταθείσα Επιτροπή θεωρεί ότι η ηλεκτρονική διαβούλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις, αποτελεί βασικό στοιχείο της όλης διαδικασίας για τη Συνταγματική αναθεώρηση και στοχεύει στην, κατά το δυνατόν, καλύτερη αξιοποίηση των απόψεων των πολιτών.

β. Ως γνωστόν υπάρχουν διατάξεις του Συντάγματος που επιβάλλεται να αναθεωρηθούν γιατί ορισμένες απ’ αυτές κρίνονται αναχρονιστικές και οι εξελίξεις τις ξεπέρασαν, όπως υπάρχουν και άλλες που πρέπει να ενισχυθούν περισσότερο όπως επί παραδείγματι είναι το ισχύον σήμερα άρθρο 21 του Συντάγματος.

Όμως η αναθεώρηση του Συντάγματος, είναι σοβαρή και εξόχως ενδιαφέρουσα υπόθεση για όλους τους πολίτες και πρέπει να διαπνέεται από σοβαρότητα και σεβασμό στην ιστορία και τις παραδόσεις του τόπου μας, μακριά από καιροσκοπισμό και ανεξέλεγκτους λαϊκισμούς.

2. Το Γενικό Συμβούλιο της ΑΣΠΕ, στη Συνεδρίασή του στις 1 Απριλίου 2017 ασχολήθηκε και με το θέμα της Συνταγματικής Αναθεωρήσεως και αποφάσισε ομόφωνα τη συμμετοχή όλων των Συλλόγων Πολυτέκνων στο διάλογο για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, εκφέροντας τις απόψεις τους και περαιτέρω να παροτρύνουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό πολυτέκνων και μη(καθώς και των ενήλικων μελών των οικογενειών των), να συμμετάσχουν στο διάλογο μέσω της ηλεκτρονικής διαβούλευσης.

Ο ηλεκτρονικός διάλογος θα διαρκέσει μέχρι την 31η Ιουνίου 2017.

Η συμμετοχή στην ηλεκτρονική διαβούλευση γίνεται, συγκεκριμένα, μέσω της ιστοσελίδας του Taxisnet, με την Επιτροπή να διατηρεί, για στατιστικούς λόγους, το φύλο, την ηλικία και την περιοχή στην οποία διαμένει ο πολίτης, με διασφαλισμένη την ανωνυμία του. Ο συνολικός εκτιμώμενος χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου (έξι ενότητες) είναι 20 λεπτά.

Η δημόσια διαβούλευση αφορά τους εξής θεματικούς άξονες:

Θεσμική ανασυγκρότηση του κράτους και αρχιτεκτονική του πολιτεύματος.
Θεσμοί διαφάνειας, λογοδοσίας και άμεσης δημοκρατίας.
Σχέση κράτους-εκκλησίας.
Κράτος δικαίου και ατομικές ελευθερίες.
Συλλογικές ελευθερίες και κοινωνικά δικαιώματα.
Κοινά, περιβάλλον, δημόσιος χώρος, πολιτισμός.
3. Προς διευκόλυνσής σας επισυνάπτουμε στην παρούσα Εγκύκλιο:

Το πλαίσιο των ερωτημάτων για την πρώτη φάση της ηλεκτρονικής διαβούλευσης και το σχεδιασμό της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (πρότασης). http://www.syntagma-dialogos.gov.gr/wp-content/uploads/20170302_erwtiseis_platformas.pdf χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxis.

4. Η ΑΣΠΕ προτείνει, στο ερωτηματολόγιο (υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται) να γίνουν οι παρακάτω παρεμβάσεις, χωρίς να είναι και οι μόνες .

α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΣΧΕΣΗ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (σελ. 7).

Ν’ αναγραφεί ΝΑΙ στην περ. 1 α, ότι δηλαδή θα πρέπει το σύνταγμα να ορίζει την επικρατούσα θρησκεία, χωρίς αυτό να επιφέρει καμία δυσμενή συνέπεια σε βάρος άλλων θρησκευμάτων (Άρθρο 3 του Συντάγματος).

β. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ (σελ. 8).

Ν’ αναγραφεί ΝΑΙ στην περ. 1 β, ότι δηλαδή θα πρέπει οι πολίτες και τα Όργανα της Πολιτείας να ορίζονται είτε με πολιτικό, είτε με θρησκευτικό όρκο.

γ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (σελ. 9).

Ν’ αναγραφεί ΝΑΙ στην περ. 9, ότι δηλαδή το Σύνταγμα πρέπει να περιλαμβάνει ειδική διάταξη για την υποχρέωση του κράτους να λαμβάνει πρόνοιες για ειδικές κοινωνικές κατηγορίες (ανάπηροι, πολύτεκνοι, παιδιά) και για κοινωνικούς θεσμούς, όπως η οικογένεια και η μητρότητα (Άρθρο 21 του Συντάγματος).

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις να αιτιολογήσετε τη γνώμη σας.

Ειδικότερα στην περίπτωση του άρθρου 21 του Συντάγματος, να επισημανθεί πως το άρθρο αυτό όχι μόνο πρέπει να παραμείνει ως έχει στο σύνολό του, αλλά επιβάλλεται να ενισχυθεί Συνταγματικά περισσότερο η προστασία των πολυτέκνων οικογενειών, λόγω του οξύτατου δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας.

δ. Το ισχύον άρθρο 21 του Συντάγματος, έχει ως κατωτέρω:

1. H οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους.

2. Πολύτεκνες οικογένειες, ανάπηροι πολέμου και ειρηνικής περιόδου, θύματα πολέμου, χήρες και ορφανά εκείνων που έπεσαν στον πόλεμο, καθώς και όσοι πάσχουν από ανίατη σωματική ή πνευματική νόσο, έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος.

3. Το Κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων.

4. Η απόκτηση κατοικίας από αυτούς που την στερούνται ή που στεγάζονται ανεπαρκώς αποτελεί αντικείμενο ειδικής φροντίδας του Κράτους.

5. O σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους.

6. Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας.

5. Επιβάλλεται να συμμετάσχουμε όσο το δυνατόν περισσότεροι στο διάλογο για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία, παροτρύνοντας και άλλους να συμμετάσχουν.

Είσοδος στη διαβούλευση από(με τους προσωπικούς κωδικούς μας taxis): http://www.syntagma-dialogos.gov.gr/?page_id=20111

Συνημμένα 2

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για την ΑΣΠΕ

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας Ο Διευθυντής

Βασίλειος Θεοτοκάτος Εμμανουήλ Χρυσόγελος Χαράλαμπος Παύλος

πασχαλινα πακετα 2017

ΑΠΟ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΕΩΣ 14-3-2017 (ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ)ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 10.00-13.00 ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΤΟΥΣ ΔΩΡΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ.ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΑ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.00 ΜΕ 13.00.

καλημερα

ΚΑΛΗΜΕΡΑ

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΣΤΟΝ ΜΥΛΟ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 28-12-2016 .ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 10 ΕΥΡΩ ΤΟ ΑΤΟΜΟ.ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 5 ΕΥΡΩ.ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΩΡΕΑΝ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 2341029000,2341028598,6944465852.

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΝ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016-17 ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΙΛΚΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2016 ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΙΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ .

ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΡΟΥΤΩΝ

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩn ΚΙΛΚΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΝΕΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11 11:00-13:00 ΠΕΜΠΤΗ 24/11 ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕYΗ 25/11 10:00-13:00.

ΕΥΧΑΡΗΣΤΗΡΙΟ

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 6/11/2016 ΕΓΙΝΕ Η ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΙΛΚΙΣ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΜΑΣ ΤΙΜΗΣΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ…. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΜΑΣ ΤΙΜΗΣΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ…..

ΜΕΡΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 6/10/2016 ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΙΛΚΙΣ ΕΝ ΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ.

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΗΣ ΑΣΠΕ αρ.3/2016

Σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΑΣΠΕ ,αρ 3/2016 σας παραθέτουμε τα μέτρα χωρίς δημοσιονομικό κόστος ,και τα μέτρα με δημοσιονομικό κόστος.

Τα μέτρα που δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος και συγκεκριμένα:

1. Να καθιερωθεί για τις πάσης φύσεως προσλήψεις των εκπαιδευτικών όπως το 20οο προέρχεται από πολυτέκνους και τέκνα πολυτέκνων, όπως ισχύει για τις προσλήψεις όλων των άλλων υπουργείων (άρθρο 1 παρ. 3 περ. δ και άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του Ν. 34542006) προηγουμένων στις τοποθετήσεις των πολυτέκνων γονέων, που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα μέχρι και το 2011, αφού αυτοί είχαν αδικηθεί. Το μέτρο δεν έχει δημοσιονομικό κόστος, αφού διορισμοί στην εκπαίδευση θα γίνονται.
Το παραπάνω ποσοστό του 20% να διατηρηθεί και όχι να μειωθεί όπως επιχειρεί να πράξει η Κυβέρνηση κατά τρόπο απαράδεκτο, μειώνοντας το ποσοστό των πολυτέκνων από το 20% στο 15% και των Τριτέκνων από το 10% στο 7%!!!
2. Να καθιερωθούν ελεύθερες μετεγγραφές των πολυτέκνων και των τέκνων τους, όπως ίσχυαν από το 1979 για 32 χρόνια χωρίς κανένα πρόβλημα, όπως ομολογούσαν οι ίδιοι οι Πρυτάνεις, ώστε να μπορούν οι πολύτεκνοι και τα τέκνα τους να μετεγγράφονται σε αντίστοιχη Σχολή που είναι πλησιεστέρα στον τόπο μονίμου κατοικίας των γονέων τους ή σε πόλη που σπουδάζει άλλος αδελφός (η) τους.

3. Να συμπεριληφθούν και οι Οργανώσεις των πολυτέκνων, όπως γινόταν για 30 χρόνια, στους φορείς διανομής φρούτων, λαχανικών κ.λπ. (που χορηγούνται για της Ε.Ε. ως βοήθεια), που τους έθεσε εκτός η Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1701Β14-8-2015), με αποτέλεσμα οι πολύτεκνοι πλέον να τα στερούνται των προϊόντων αυτών. Περαιτέρω να αυξηθεί το όριο εισοδήματος για τη διανομή των προϊόντων αυτών.

4. Με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4111/2013 και του άρθρου 31 του Ν. 4172/2013, θεσπίστηκε φόρος πολυτελούς διαβιώσεως για όσους κατέχουν αυτοκίνητα 1.928 κ.ε. και άνω. Δεν προβλέπεται όμως εξαίρεση για τους πολυτέκνους, οι οποίοι εξ ανάγκης και όχι από πολυτέλεια αγόρασαν ένα αυτοκίνητο, για την ασφαλή μεταφορά της οικογενείας τους, που είναι κατ΄ ανάγκη 7θέσιο ή 9θέσιο ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών της οικογένειας και είναι τουλάχιστον 2.000 κ.ε. Κατόπιν τούτου επιβάλλεται να εξαιρεθούν οι πολύτεκνοι από το φόρο πολυτελείας.

Τα μέτρα που έχουν δημοσιονομικό κόστος

1. Να επανέλθουν ως δημογραφικά κίνητρα η επαναχορήγηση της ισόβιας σύνταξης της πολύτεκνης μητέρας και η επαναχορήγηση των πολυτεκνικών επιδομάτων, όπως γινόταν μέχρι το 2009, αφού το κόστος τους είναι μικρότερο από το κόστος του Ενιαίου Επιδόματος Στήριξης Τέκνων και του Ειδικού Επιδόματος Τριτέκνων και Πολυτέκνων.

2. Να υπάρξει εξαίρεση της πρώτης κατοικίας των πολυτέκνων από την καταβολή του ΕΝΦΙΑ και η εξαίρεση των γραφείων των πολυτεκνικών Συλλόγων από τον παραπάνω φόρο. Είναι αδιανόητο να φορολογείται ο πολύτεκνος και να υποχρεούται στην καταβολή ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία του και συμπληρωματικού φόρου όταν η ακίνητη περιουσία του υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ, όπως αυτό θεσπίστηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4389/2016. Δηλαδή ο άγαμος δεν πληρώνει συμπληρωματικό φόρο για ακίνητη περιουσία μέχρι 200.000 ευρώ και το ίδιο ποσό ισχύει και για τον πολύτεκνο με όσα παιδιά και αν αυτός έχει.

3. Να επανέλθει το αφορολόγητο των παιδιών, όπως καθορίσθηκε με τον Ν. 38422010 ( ΦΕΚ 58Α23-4-2010) στις 25.500 ευρώ για όσους έχουν τέσσερα προστατευόμενα τέκνα και να θεσπισθεί επί πλέον τουλάχιστον 5.000 ευρώ για κάθε ένα από το 5ο και επί πλέον τέκνα.

4. Να εξαιρεθεί η πρώτη κατοικία των πολυτέκνων από τους πλειστηριασμούς.

5. Ν΄ απαλλαγούν οι πολύτεκνοι από την εισφορά αλληλεγγύης, που θεσπίστηκε με το άρθρο 112 του Ν. 4387/2016.

6. Να βελτιωθεί το έντυπο Α21 που συμπληρούται από τους δικαιούχους των πολυτεκνικών επιδομάτων εις τρόπον ώστε να αναγράφει ο δικαιούχος των επιδομάτων αυτών, εάν έχει την πολυτεκνική ιδιότητα . Με τον τρόπο αυτό θα εκλείψει το «αλαλούμ» που παρατηρείται σήμερα, να μη γνωρίζει δηλαδή κανείς πόσοι πολύτεκνοι λαμβάνουν επίδομα και εάν πράγματι αυτοί που το λαμβάνουν έχουν την πολυτεκνική ιδιότητα.

7. Επιβάλλεται η άμεση κατάργηση των μειώσεων των κάθε μορφής επικουρικών συντάξεων, μερισμάτων των Μετοχικών ταμείων και του Εφάπαξ που χορηγούνται στους πολύτεκνους συνταξιούχους. Είναι γνωστό ότι οι πολύτεκνοι, είναι οι μόνοι οι οποίοι δεν ευθύνονται για την κατάντια των ασφαλιστικών μας ταμείων. Αυτό θα αποτελέσει ένα ισχυρό δημογραφικό κίνητρο και μια νότα αισιοδοξίας.

8. Να επιτραπεί στον πολύτεκνο συνταξιούχο η εργασία, χωρίς περικοπή της σύνταξης, βάσει της περ. 6 της παρ.1 του άρθρου 16 του Ν. 3863/2010, όπου επιτρέπεται η εργασία άνευ περικοπής της σύνταξης τους, εφόσον ένα τουλάχιστον τέκνο τους είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερη ή ανώτατη Σχολή έως τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.

ΘΕΜΑ: ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Από τον Σύλλογο Πολυτέκνων σας ενημερώνουμε ότι το Γενικό Συμβούλιο της ΑΣΠΕ,που συγκλήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου 2016,μεταξύ τον άλλων θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως ασχολήθηκε και με τον εορτασμό της ημέρας των πολυτέκνων και αποφάσισε ομόφωνα.

Στις 6 Νοεμβρίου τ.ετους,που συμπίπτει να είναι και η πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου, να ορισθεί ως η μέρα εορτασμού των πολύτεκνων οικογενειών και να πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
Για το Κιλκίς θα πραγματοποιηθεί Αρτοκλασία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (Μητρόπολη).